Strefa rekreacji w Kamieniu (gmina Czernichów)

20-12-2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Gmina Czernichów zrealizowała w 2023 r. projekt pt. Budowa otwartej strefy rekreacji w miejscowości Kamień na działkach 361/1, 369/3, 369/8, Gmina Czernichów. Środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 umożliwiły stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury dla mieszkańców.

Gmina Czernichów - strefa rekreacji w Kamieniu.jpg

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej

Świetlica w Nowej Wsi Szlacheckiej

20-12-2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Koło Gospodyń Wiejskich Szlachcianki, działające w Nowej Wsi Szlacheckiej (Gmina Czernichów), zrealizowało ze środków PROW 2014–2020 projekt Kulturalna Kuźnia Smaku w Nowej Wsi Szlacheckiej – wyposażenie obiektu ogólnodostępnej świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Szlacheckiej na cele rekreacji kulturalnej w Gminie Czernichów.

KGW Szlachcianki.jpg

 Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej

Rozwój działalności gospodarczej w Gminie Czernichów

20-12-2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków z PROW 2014–2020 firma MARABUT Sp. z o.o, działająca w gminie Czernichów, zrealizowała projekt pt. Zwiększenie konkurencyjności firmy MARABUT Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne urządzenia do produkcji namiotów.

MARABUT - rozwój.jpg

 Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej

Rozwój działalności gospodarczej w Gminie Liszki

20-12-2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 możliwy był rozwój działalności gospodarczej firmy Zbigniew Cioś "ANTAŁEK" Biuro Turystyk, działającej w gminie Liszki. Zrealizowany projekt nosił tytuł: Operacja inwestycyjna polegająca na rozwoju działalności gospodarczej – organizacja wieczorów Folk Show obejmujących grupy do 250 osób.

ANTAŁEK - rozwój.jpg

 Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej

Zakup strojów i wyposażenia dla KGW w Mnikowie

20-12-2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mnikowie (gmina Liszki) skorzystało ze środków unijnych przy realizacji projektu pt. Zakup strojów i wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mnikowie.

KGW w Mnikowie.jpg

 Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej