Kim jesteśmy

Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Dzięki LGD mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy z wymienionych gmin mają możliwość korzystania ze środków europejskich w ramach inicjatywy LEADER.

LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) wspierany ze środków EFRROW.

Więcej na temat Dotacji PROW 2014-2020 /tutaj/

Podsumowanie realizacji okresu programowania PROW na lata 2007-2013: /tutaj/.