Władze LGD

Zarząd LGD

 • Prezes – Michał Kędzierski
 • Wiceprezes – Agata Kowalska
 • Wiceprezes Stanisław Kozioł
 • Skarbnik  Małgorzata Tomczyk
 • Sekretarz Beata Skalska
 • Członek Zarządu – Kazimierz Macheta
 • Członek Zarządu – Marian Szczepaniak

Rada LGD

Członkowie Rady LGD Blisko Krakowa:

Sektor Publiczny

 • Tomasz Ożóg (Przewodniczący Rady) – Gmina Skawina
 • Danuta Filipowicz  Gmina Czernichów

Sektor Społeczny

Halina Jaskierna
 • Adrian Styrylski
 • Tomasz Ziarkowski

Sektor Gospodarczy
Mieczysław Biskup (Wiceprzewodniczący Rady)
Marek Malec (Wiceprzewodniczący Rady)
Wojciech Wojtaszek

Regulamin Rady

Komisja Rewizyjna LGD

Małgorzata Madeja
 • Aleksandra Małek
 • Mateusz Mlost
 • Janusz Śmiech
 • Magdalena Tatarczuch