Nabory

UWAGA! Ważna informacja dla Beneficjentów PROW 2014-2020 (aktualizacja 16 marca 2020 r.)

Szanowni Beneficjenci,

w związku z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest epidemia koronawirusa, Departament Funduszy EuropejskichUrzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydał stanowisko dotyczące realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu. Link poniżej.

Komunikat UMWM

AKTUALNE NABORY:

6/2023 ogłoszony 21.11.2023 r., na operacje z zakresu kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki "Skarby Blisko Krakowa"

 

INFORMACJE POMOCNICZE:
Prezentacja - zasady aplikowania o dotacje w ramach PROW 2014-2020


ARCHIWUM NABORÓW:

Nabór nr 1/2017 - ogłoszony 13.01.2017 r. na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2017 - ogłoszony 13.01.2017 r. na operacje z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Nabór nr 3/2017 - ogłoszony 13.01.2017 r. na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór nr 4/2017 - ogłoszony 20.11.2017 r. na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Nabór nr 5/2017 - ogłoszony 20.11.2017 r. na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór nr 1/2018 - ogłoszony 21.03.2018 r. na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2018 - ogłoszony 21.03.2018 r. na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 3/2018 - ogłoszony 21.03.2018 r. na operacje z zakresubudowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Operacja własna nr 1/2018/OW - zamiar ogłoszony 04.07.2018 r.

Operacja własna nr 2/2018/OW - zamiar ogłoszony 16.07.2018 r.

Nabór nr 1/2019 ogłoszony 18.02.2019 r. na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

 

Nabór nr 2/2019 ogłoszony 18.02.2019 r. na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

 

Nabór nr 3/2019 ogłoszony 22.10.2019 r. na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór nr 4/2019 ogłoszony 19.11.2019 r.

Nabór nr 5/2019 ogłoszony 19.11.2019 r.

Nabór 1/2020 ogłoszony 23.12.2019 r.

Nabór 2/2020 ogłoszony 23.12.2019 r.

Nabór 3/2020 ogłoszony 23.12.2019 r.

Nabór 4/2020 ogłoszony 18.02.2020 r. na operacje z zakresu wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury

Nabór 5/2020 ogłoszony 18.02.2020 r. na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór 7/2020 ogłoszony 12.05.2020 r. na operacje z zakresu realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa - NABÓR ZOSTAŁ ANULOWANY w dn. 29.05.2020 r.

Nabór 6/2020 ogłoszony 12.05.2020 r. na operacje z zakresu inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszau Blisko Krakowa

Nabór 8/2020 ogłoszony 12.05.2020 r. na operacje z zakresu działań służących wmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru
 
Nabór 9/2020 ogłoszony 12.05.2020 r. na operacje z zakresu kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki "Skarby Blisko Krakowa"
 
 
Nabór 11/2020 ogłoszony 24.08.2020 r. na operacje zakresu kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”
 
Nabór 12/2020 ogłoszony 24.08.2020 r. na operacje z zakresu realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa
 

Nabór 13/2020 - ogłoszony 05.10.2020 r. na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór 14/2020 - ogłoszony 05.10.2020 r. na operacje z zakresu działań służących wmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru

Nabór 15/2020 - ogłoszony 20.11.2020r. na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Nabór 16/2020 - ogłoszony 20.11.2020r. na operacje z zakresu rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

1/2021 na operacje z zakresu kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki "Skarby Blisko Krakowa"

2/2021 na operacje z zakresu kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki "Skarby Blisko Krakowa"

3/2021 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

4/2021 na operacje z zakresu działań służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru

5/2021 na operacje z zakresu inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa

6/2021 na operacje z zakresu realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa

7/2021 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

8/2021 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

 

1/2022 na operacje z zakresu realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa

2/2022 na operacje z zakresu wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury

3/2022 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

4/2022 na operacje  zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

5/2022 na operacje z zakresu rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

6/2022 na operacje z zakresu rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

7/2022 na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

8/2022 na operacje zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
9/2022 na operacje z zakresu inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa
 

1/2023 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

2/2023  na operacje z zakresu rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

3/2023 na operacje z zakresu rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

4/2023 na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

5/2023 - ogłoszony 9.10.2023 r. na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej