Konsultacje społeczne

Proces aktualizacji dokumentów LGD (Statut, Regulamin funkcjonowania Rady LGD, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośc na lata 2016-2022, procedura oceny i wyboru operacji)

(29.11.-06.12.2018 r.)


Proces aktualizacji procedur oceny i wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji

(30.10.-07.11.2017 r.)

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych aktualizacji LSR


Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz procedur i lokalnych kryteriów wyboru operacji

(26.05 - 06.06.2017 r.)

 


Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych aktualizacji LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

(14.11-30.11.2016 r.)


Materiały do pobrania

Prezentacja ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych w cyklu spotkań przeprowadzonych w dniach 14-30 listopada 2016 r.

Zestawienie pytań i odpowiedzi uczestników spotkań

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

 


Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

(30.09-07.10.2016 r.)

 


Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych aktualizacji LSR