Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 to dokument strategiczny stanowiący podstawę działania LGD Blisko Krakowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W LSR określone zostały kierunki rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów po uprzednich konsultacjach społecznych, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze oraz mieszkańcy obszaru LGD.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

popup.png