Organizacje pozarządowe

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Mapa aktywności organizacji pozarządowych stanowi narzędzie, którego zasadniczym celem jest pełny opis społeczności lokalnej pod względem aktualnej i potencjalnej partycypacji społecznej mieszkańców we wszystkich ważnych procesach społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych danej wspólnoty.

Przejdź do MAPY AKTYWNŚCI.