Formularze dokumentów

WZORY FORMULARZY I DOKUMENTACJI:

(P) Projekty /KLIKNIJ/

Dotyczy działań LSR:

 • 1.1.1. Infrastruktura czasu wolnego, np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, wewnętrzne, ścieżki rekreacyjne itp.;
 • 1.1.2. Infrastruktura kulturalna, np. wyposażenie świetlic wiejskich lub miejsc o podobnych funkcjach itp.;
 • 1.3.1. Infrastruktura drogowa.

(P) Projekty - utworzenie nowych przedsiębiorstw /KLIKNIJ/

 


(P) Projekty - rozwój istniejących przedsiębiorstw /KLIKNIJ/

Dotyczy działań LSR:

 • 2.2.1. Rozwój istniejących przedsiębiorstw;
 • 2.2.2. Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych.

(P) Projekty - inkubator przetwórstwa lokalnego /KLIKNIJ/


(PG) Granty /KLIKNIJ/

Dotyczy działań LSR:

 • 1.2.1. Tworzenie i rozwijanie oferty w ramach marki „Skarby Blisko Krakowa”, np. szlaki tematyczne, questy, wydarzenia,  itp.;
 • 1.2.2. Promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”, np. publikacje, stronu internetowe, itp.;
 • 3.1.1 Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury, np. wyposażenie muzeów, zakup strojów regionalnych, instrumentów muzycznych itp.;
 • 3.1.2 Ochrona obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa, np. remont, renowacja obiektów zabytkowych;
 • 3.2.1. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru, np. opracowania naukowe, badawcze, publikacje, warsztaty itp.;
 • 3.3.1 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, np. wydarzenia, przedsięwzięcia, szkolenia i inne działania „miękkie”, kampanie informacyjne itp.

(OW) Operacje własne LGD /KLIKNIJ/

 


 

Wszystkie wzory formularzy pochodzą z oficjalnej strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są na bieżąco aktualizowane przez pracowników Biura LGD Blisko Krakowa. Bezpośredni link do formluarzy udostępnionych przez ARIMR znajduje się tutaj: /KLIKNIJ/