Edukacja Regionalna

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa we współpracy z nauczycielami z obszaru Gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne przygotowała opracowanie dotyczące możliwości wykorzystania zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru wymienionych gmin w celu prowadzenia zajęć edukacji regionalnej realizowanych w ramach nowej podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

Opracowanie pt Nieznana bliskość – zobaczyć i poznać region /pobierz/